[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
นางศศิพรรณ  โพธิแท่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
กรรมการสถานศึกษา

<< เมษายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 

 
 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Junior scout วันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กิจกรรม วันคริสต์มาส
พระราชทาน ของขวัญ ของเล่นเสริมทักษะและความรู้
การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๗ สิหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
กิจกรรมวันมาฆบูชา
ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมทั้ง 4ด้าน
ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมทำบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิพลของผู้เรียนเป็นสำคัญ และความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน PLC จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรี
อบรมสอนคิดตามแนวทาง Thinking school
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากร เพื่อให้ครูมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
ครูและบุคลากรร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติที่ทางจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึี้น
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีมอบโล่พ่อดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. (๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) ณ อาคารเอนกประสงค์ นางปรุงศรี ภูงามทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ / กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใ
ตรวจเอกสารงานวิชาการ
คณะกรรมการประเมินเอกสารวิชาการตรวจเยี่ยมโรงเรียน
กิจกรรมจำหน่ายขยะ
นักเรียนนำขยะจากบ้านเพื่อมาจำหน่ายที่โรงเรียน
บุญกฐินวัดเหนือ
คณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินวัดเหนือ
กิจกรรม Junior scout
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการดรียนการสอน กิจกรรม Junior scout วั้นที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๓
กิจกรรมวันวันมาฆบูชา
กิจกรรมวันวันมาฆบูชา วันที่ ๓-๔ มกราตม ๒๕๖๓
โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง อนุบาล ๒-๓
โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง อนุบาล ๑
โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
วันครู ประจำปี 2563
วันครู ประจำปี 2563 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563
วันเด็กแห่งชาติ
วันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า
กิจกรรมวันปีใหม่
กิจกรรมวันปีใหม่ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

(บุคคลทั่วไปโพสต์ได้) เพิ่มประกาศใหม่   ดูทั้งหมด


เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางศศิพรรณ โพธิแท่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การวิจัยใน ชั้นเรียนของครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
เผยแพร่สื่อนวัตกรรมระดับปฐมวัย ชุด กล่องหรรษานำพาพอเพียงตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ครูพนมพร สุริฉาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สื่อนวัตกรรมระดับปฐมวัย ชุด กล่องหรรษานำพาพอเพียงตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย
เผยแพร่ผลงาน นางศศิพรรณ โพธิแท่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
เผยแพร่ผลงาน นางศศิพรรณ โพธิแท่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การวิจัยในชั้นเรียนของครูสู่ผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
เผยแพร่ผลงาน นางสาวกรรณิกา บุญวิเทียน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดปัญหาเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2
การแข่งขัน ปฐมวัย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เดินตัวหนอน
งานมหกรรมการศึษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินตัวหนอน
เกมทายสิอะไรเอ๋ย
งานมหกรรมการศึษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทายสิอะไรเอ๋ย
ฮูลาฮูป ประกอบเพลง
งานมหกรรมการศึษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฮูลาฮูป ประกอบเพลง
วาดภาพระบายสี
งานมหกรรมการศึษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วาดภาพระบายสี
ช่วยผู้ประสบภับน้ำท่วม
ทางโรงเรียนเทศบาล ๓ แพ็คของใช้ อาหาร ช่วยผู้ประสบภับน้ำท่วม จังหวัด กาฬสินธุ์

 .
l สถิติการใช้งาน l


เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 19/12/2560
WebSite:: http://www.thetsaban3watnuea.com/

ระบบเว็บโรงเรียน ฟรีเว็บโรงเรียน หรือเว็บโรงเรียนถูกที่สุด-
Tel :: 083-7544376
School E-Mail  ::picassoshop2005@hotmail.com

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ